Certification Practice Statements

Op deze pagina vindt u de CPS's van alle certificatie autoriteiten die
verantwoordelijk zijn voor de uitgifte van certificaten aan eindgebruikers
binnen het Ministerie van Defensie. Dit betreft drie hierarchisch
geordende certificatie autoriteiten.

CPS's van certificatie autoriteiten van generatie 3

Op de diensten van de Certificatie Autoriteit, voorliggend CPS en door het Ministerie van Defensie vanwege de certificatiedienstverlening gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing. Onderstaande links hebben betrekking op de toepasselijke regelgeving:

Aanvullende informatie over wet- en regelgeving betreffende de elektronische handtekening kunt u terugvinden op PKI-Overheid/Wet- en regelgeving.
De TSP Defensie is gecertificeerd door de BSI. Klik hier voor de certificaten.

Ministerie van Defensie Certificatie Autoriteit

Servicemenu